Istarski kamen - ponovljeni postupak

Predmet nabave: Istarski kamen - ponovljeni postupak
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.
Datum objave: 11. svibnja 2023. godine
Rok za dostavu ponude: 22. svibnja 2023. godine do 12:00 sati.

Ponudbeni list
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik

Odluka o odabiru

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x