Istarski kamen

Predmet nabave: Istarski kamen
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.
Datum objave: 26. svibnja 2021. godine
Rok za dostavu ponude: 11. lipnja 2021. godine do 12:00 sati.

Ponudbeni list
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik

Odluka o odabiru

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x