Lož ulje za centralno grijanje

Predmet nabave: Lož ulje za centralno grijanje
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.
Datum objave: 07. ožujak 2022. godine
Rok za dostavu ponude: 14. ožujak 2022. godine do 12:00 sati.

Lož ulje - Ponudbeni-list

Lož ulje - Poziv-za-dostavu-ponuda

Lož ulje - Troškovnik

Odluka o odabiru

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x