Nadogradnja sustava video nadzora

Predmet nabave: Nadogradnja sustava video nadzora
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.
Datum objave: 12. travnja 2021. godine
Rok za dostavu ponude: 22. travnja 2021. godine do 12:30 sati.

Ponudbeni list
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik

Odluka o odabiruBesplatni telefon
0800 248 247
x
x
x