Opskrba električnom energijom


Predmet nabave: Opskrba električnom energijom
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.
Datum objave: 14. siječanj 2022. godine
Rok za dostavu ponude: 20. siječanj 2022. godine do 12:30 sati.

El.-en.-ponudbeni-list

El.-en.-poziv-za-dostavu-ponuda

El.-en.-troskovnik

Odluka o poništenju

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x