Teretno vozilo

Predmet nabave: Teretno vozilo
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.
Datum objave: 10. svibnja 2023. godine
Rok za dostavu ponude: 18. svibnja 2023. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni list

Izjava o roku isporuke

Tehničke specifikacije

Troškovnik

Odluka o odabiru

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x