Toneri i tinte


Predmet nabave: Toneri i tinte
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.
Datum objave: 14. siječanj 2022. godine
Rok za dostavu ponude: 20. siječanj 2022. godine do 12:30 sati.

Ponudbeni list

Poziv za dostavu ponude

Specifikacija

Odluka o odabiru

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x