Vozilo za posebne namjene


Predmet nabave: Vozilo za posebne namjene
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.
Datum objave: 15. rujna 2021. godine
Rok za dostavu ponude: 22. rujna 2021. godine do 13:00 sati.

Ponudbeni list
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik

Odlika o  odabiru

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x