Plan nabave za 2023. godinu

Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka je na 7. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2022. godine donio Odluku o usvajanju Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.
Sukladno čl. 28., st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 120/16 i 114/22) i čl. 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 101/17 i 144/20) objavljuje se Plan nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu - pročišćeni tekst na dan 20.12.2023. godine

Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka je na 10. sjednici održanoj dana 13. travnja 2023. godine donio Odluku o usvajanju I. izmjena i dopuna Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.
Sukladno čl. 28., st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 120/16 i 114/22) i čl. 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 101/17 i 144/20) objavljuju se I. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.

Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka je na 13. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2023. godine donio Odluku o usvajanju II. izmjena i dopuna Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.
Sukladno čl. 28., st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 120/16 i 114/22) i čl. 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 101/17 i 144/20) objavljuju se II. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.

Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka je na 15. sjednici održanoj dana 24. listopada 2023. godine donio Odluku o usvajanju III. izmjena i dopuna Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.
Sukladno čl. 28., st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 120/16 i 114/22) i čl. 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 101/17 i 144/20) objavljuju se III. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.

Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka je na 17. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2023. godine donio Odluku o usvajanju IV. izmjena i dopuna Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.
Sukladno čl. 28., st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 120/16 i 114/22) i čl. 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 101/17 i 144/20) objavljuju se IV. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x