Plan nabave za 2024.godinu

Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka je na 17. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2023. godine donio Odluku o usvajanju Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2024. godinu.
Sukladno čl. 28., st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 120/16 i 114/22) i čl. 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 101/17 i 144/20) objavljuje se Plan nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2024. godinu

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x