Certifikat ISO 9001:2015

Norma ISO 9001 je međunarodno priznata norma uvedena od Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) za sustave upravljanja kvalitetom.

Uspostava, primjena i stalno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom danas se koristi u cijelom svijetu i primjenjuje na sve vrste organizacija bez obzira na njihovu veličinu i vrstu djelatnosti.

KD KOZALA d.o.o. Rijeka je u lipnju 2007. godine, nakon provedenog certifikacijskog pregleda od strane tvrtke BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o. Rijeka, dobilo certifikat ISO 9001:2000.

U lipnju 2009. godine provedena je tranzicija na revidiranu normu ISO 9001:2008, odnosno u ožujku 2018. godine na revidiranu normu ISO 9001:2015.

Uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom i poslovanje u skladu sa zahtjevima ove norme je opće prihvaćen način rada, kojim osiguravamo korisnicima usluga ili partnerima očekivanu kvalitetu usluga.