Certifikat ISO 9001:2015

Norma ISO 9001 je međunarodno priznata norma uvedena od Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) za sustave upravljanja kvalitetom.

Uspostava, primjena i stalno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom danas se koristi u cijelom svijetu i primjenjuje na sve vrste organizacija bez obzira na njihovu veličinu i vrstu djelatnosti.

KD KOZALA d.o.o. Rijeka je u lipnju 2007. godine, nakon provedenog certifikacijskog pregleda od strane tvrtke BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o. Rijeka, dobilo certifikat ISO 9001:2000.

U lipnju 2009. godine provedena je tranzicija na revidiranu normu ISO 9001:2008, odnosno u ožujku 2018. godine na revidiranu normu ISO 9001:2015.

Uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom i poslovanje u skladu sa zahtjevima ove norme je opće prihvaćen način rada, kojim osiguravamo korisnicima usluga ili partnerima očekivanu kvalitetu usluga.POLITIKA KVALITETE

Naša politika je usmjerena na ispunjavanje potreba i očekivanja svih zainteresiranih strana:

 1. KORISNIKA USLUGA:
  Strategija je da dajemo kvalitetne usluge, prema dogovorenim rokovima, uz ispunjavanje zahtjeva korisnika i maksimalno poštivanje primjenjivih normi i propisa iz područja djelatnosti.
 2. DOBAVLJAČA:
  Cilj je težiti uspostavljanju i održavanju partnerskih odnosa s dobavljačima i kroz obostrano koristan odnos izgraditi visoki nivo povjerenja, na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
 3. ZAPOSLENIKA:
  Zaposlenici su dužni, u izvršavanju radnih obveza, te u odnosima sa fizičkim i pravnim osobama, kao i u međusobnim odnosima, pridržavati se temeljnih načela ETIČKOG KODEKSA radnika KD KOZALA d.o.o. Rijeka.
  Cijenimo naše zaposlenike koji se kontinuirano usavršavaju u području svoga rada kako bismo u svakome trenutku bili sposobni i u mogućnosti ispuniti zahtjeve korisnika kao i važeće zakone i propise iz područja naše djelatnosti.
  Dosljedno se primjenjuju zakonske procedure vezano uz zaštiti na radu i poštivanje radnih prava.
 4. OKRUŽENJA:
  Kontinuirano se prate promjene u okruženju, procjenjuju rizici vezani na sve aspekte poslovanja kako bi se osiguralo dugoročno održivo poslovanje.

U svom radu, strogo poštujemo svu važeću zakonsku regulativu koja se odnosi na struku, kako nacionalnu tako i međunarodnu.
Osiguravamo potpunu tajnost podataka kao i iskrenost, odanost i poštenje u obavljaju svojih dužnosti.
Kroz svoj rad provodimo objektivno i diskretno reklamiranje.

Dosljedno se pridržavamo principa koje postavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2019 – Pogrebne usluge.
Sustav za kvalitetu je pod kontinuiranim nadzorom i redovitim provjerama za to odgovornih i nadležnih tvrtki.
Kvaliteta koju pružamo rezultat je kolektivnih napora naših zaposlenika u svim fazama realizacije povjerenih im zadataka.

Zanimljivosti

Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i gospodarstvo postaje najjači grad u ovom djelu Europe.

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x