Certifikat ISO 9001:2015

Norma ISO 9001 je međunarodno priznata norma uvedena od Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) za sustave upravljanja kvalitetom.

Uspostava, primjena i stalno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom danas se koristi u cijelom svijetu i primjenjuje na sve vrste organizacija bez obzira na njihovu veličinu i vrstu djelatnosti.

KD KOZALA d.o.o. Rijeka je u lipnju 2007. godine, nakon provedenog certifikacijskog pregleda od strane tvrtke BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o. Rijeka, dobilo certifikat ISO 9001:2000.

U lipnju 2009. godine provedena je tranzicija na revidiranu normu ISO 9001:2008, odnosno u ožujku 2018. godine na revidiranu normu ISO 9001:2015.

Uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom i poslovanje u skladu sa zahtjevima ove norme je opće prihvaćen način rada, kojim osiguravamo korisnicima usluga ili partnerima očekivanu kvalitetu usluga.POLITIKA KVALITETE

Naša politika je usmjerena na ispunjavanje potreba i očekivanja svih zainteresiranih strana:

 1. KORISNIKA USLUGA:
  Strategija je da dajemo kvalitetne usluge, prema dogovorenim rokovima, uz ispunjavanje zahtjeva korisnika i maksimalno poštivanje primjenjivih normi i propisa iz područja djelatnosti.
 2. DOBAVLJAČA:
  Cilj je težiti uspostavljanju i održavanju partnerskih odnosa s dobavljačima i kroz obostrano koristan odnos izgraditi visoki nivo povjerenja, na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
 3. ZAPOSLENIKA:
  Zaposlenici su dužni, u izvršavanju radnih obveza, te u odnosima sa fizičkim i pravnim osobama, kao i u međusobnim odnosima, pridržavati se temeljnih načela ETIČKOG KODEKSA radnika KD KOZALA d.o.o. Rijeka.
  Cijenimo naše zaposlenike koji se kontinuirano usavršavaju u području svoga rada kako bismo u svakome trenutku bili sposobni i u mogućnosti ispuniti zahtjeve korisnika kao i važeće zakone i propise iz područja naše djelatnosti.
  Dosljedno se primjenjuju zakonske procedure vezano uz zaštiti na radu i poštivanje radnih prava.
 4. OKRUŽENJA:
  Kontinuirano se prate promjene u okruženju, procjenjuju rizici vezani na sve aspekte poslovanja kako bi se osiguralo dugoročno održivo poslovanje.

U svom radu, strogo poštujemo svu važeću zakonsku regulativu koja se odnosi na struku, kako nacionalnu tako i međunarodnu.
Osiguravamo potpunu tajnost podataka kao i iskrenost, odanost i poštenje u obavljaju svojih dužnosti.
Kroz svoj rad provodimo objektivno i diskretno reklamiranje.

Dosljedno se pridržavamo principa koje postavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2019 – Pogrebne usluge.
Sustav za kvalitetu je pod kontinuiranim nadzorom i redovitim provjerama za to odgovornih i nadležnih tvrtki.
Kvaliteta koju pružamo rezultat je kolektivnih napora naših zaposlenika u svim fazama realizacije povjerenih im zadataka.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x