Sanacija i obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat (javni poziv)

Obavještavamo korisnike grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat da je na Grad Rijeka, Odjel gradske uprava za kulturu, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara dana 26.06.2018. godine raspisao Javni poziv korisnicima grobnih mjesta za korištenje sredstava spomeničke rente za sufinanciranje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2019. godini.

Rok podnošenja prijava je 08. listopada 2018. godine.

Informacije o podnošenju prijave, uvjetima, obrazac prijave i dr. dostupni na web stranici Grada Rijeka - www.rijeka.hr.