Sanacija i obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat (javni poziv)

Obavještavamo korisnike grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat da je  Grad Rijeka, Odjel gradske uprava za kulturu raspisao Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2023. godini.

Rok podnošenja prijava je  3. listopad 2022. godine.

Informacije o podnošenju prijave, uvjetima, obrazac prijave i dr. dostupni na web stranici Grada Rijeka - www.rijeka.hr

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x