Kome se obratiti u slučaju smrti?

Kada smrt nastupi i kući

Kada smrt nastupi u kući, potrebno je obavijestiti policiju pozivom na broj 192, koja upućuje mrtvozornika da pregledom utvrdi činjenicu smrti, i izda:

  • dozvolu za pokop umrle osobe,
  • potvrdu činjenice smrti i
  • potvrdu o smrti.

Pregled pokojnika mrtvozornik obavlja u roku od 12 sati od nastupa smrti. tj. 12 sati od primitka obavijesti o slučaju smrti. Nakon pregleda mrtvozornika, obitelj pokojnika može se s punim povjerenjem obratiti KD Kozala d.o.o. Rijeka, na tel. br. 512-528 ili mob. br. 091/571- 6098, za sve potrebe prijevoza, opremanja i sahrane pokojnika. Po pozivu obavljamo preuzimanje i prijevoz preminulih pokojnika do mrtvačnice na Centralnom gradskom groblju Drenova i mjesta sahrane.

Kada smrt nastupi u bolnici, domovima za starije osobe i drugim ustanovima

U tim slučajevima obitelj pokojnika ili osoba koja skrbi o sahrani može se obratiti na KD Kozala d.o.o. Rijeka za prijevoz pokojnika do mrtvačnice na CGG Drenova i mjesta sahrane bilo na području Republike Hrvatske ili u inozemstvu.

Preuzimanje i prijevoz pokojnika KD Kozala d.o.o. Rijeka vrši svakodnevno, tijekom cijele godine u vremenu od 8.00 do 22.00 sata.

Zanimljivosti

Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i gospodarstvo postaje najjači grad u ovom djelu Europe.

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x