Organizacija sahrane na grobljima Rijeke

Organizacija sahrane u prostorijama KD Kozala

Dogovor i organizaciju sahrane, kremaciju, odabir pogrebne opreme i usluga, kao i drugih detalja, obitelj pokojnika ili druga osoba koja skrbi o sahrani, s punim povjerenjem i uz stručnu pomoć naših djelatnika, može obaviti u prostorijama Centralnog objekta na CGG Drenova, Braće Hlača 2/a, radnim danom od 7 do 16 sati, svake subote od 8 do 13 sati.

Organizacija sahrane na adresi naručitelja

Usluga organizacije sahrane i odabira pogrebne opreme moguća je i na adresi naručitelja sahrane, po pozivu i uz pomoć naših djelatnika. Za ovu uslugu možete se obratiti Službi za prijem stranaka - pogrebnički i grobarski poslovi na tel. br. 208-720 ili 208-721.

Koji je postupak?

Za dogovor i organizaciju sahrane obavezno je slijedećim redom:

  • pripremiti osobne isprave pokojnika,
  • izvršiti provjeru statusa grobnog mjesta,
  • odrediti termin sahrane,
  • predati člansku knjižicu Posmrtne pripomoći (za članove).

Po želji možete:

  • dogovoriti vjerski obred,
  • predati obavijest o smrti u javna glasila,
  • izabrati muzičku pratnju uz sahranu,
  • naručiti uređenje i šminkanje pokojnika,
  • dogovoriti uslugu pisanja i čitanja oproštajnog govora.

Dobro je znati

Osobne isprave pokojnika - osobnu iskaznicu ili putovnicu, potrebno je donijeti radi identifikacije pokojnika.

U Uredu grobne evidencije, u sklopu Centralnog objekta na CGG Drenova, potrebno je obavezno izvršiti provjeru statusa grobnog mjesta - korisnika zakupljenog grobnog mjesta, kao i slobodnog mjesta za ukop u samom grobnom mjestu.

Prilikom dolaska potrebno je sa sobom ponijeti i Rješenje o korištenju grobnog mjesta ili postojeći Ugovor, te važeću osobnu ispravu korisnika.

KD Kozala d.o.o. Rijeka jedino je nadležno za utvrđivanje točnog termina sahrane na riječkim grobljima.

Odabir termina sahrane (dan i sat ukopa) vrši se prema utvrđenom rasporedu. Sahrana se može izvršiti i izvan radnog vremena groblja, radnim danom u poslijepodnevnim satima ili subotom, uz naplatu dodatnih troškova pogrebnih usluga.

U slučaju kremacije pokojnika, odabiru termina sahrane prethodi dogovor i rezervacija termina kremacije.

Ukoliko je pokojnik bio član Posmrtne pripomoći d.o.o. Zagreb, potrebno je pripremiti i člansku knjižicu radi utvrđivanja prava na plaćene troškove sahrane.

Tek nakon utvrđivanja točnog termina sahrane, ukoliko se radi o sahrani s vjerskim obredom, obitelj pokojnika za daljnji se dogovor obraća župi tj. vjerskoj zajednici kojoj je pokojnik pripadao prema mjestu stanovanja.

Ukoliko želi obitelj pokojnika može objaviti obavijest o smrti (s točnim terminom sahrane) pokojnika u javnim glasilima.

Zanimljivosti

Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i gospodarstvo postaje najjači grad u ovom djelu Europe.

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x