Organizacija sahrane na grobljima Rijeke

Organizacija sahrane u prostorijama KD Kozala

Dogovor i organizaciju sahrane, kremaciju, odabir pogrebne opreme i usluga, kao i drugih detalja, obitelj pokojnika ili druga osoba koja skrbi o sahrani, s punim povjerenjem i uz stručnu pomoć naših djelatnika, može obaviti u prostorijama Centralnog objekta na CGG Drenova, Braće Hlača 2/a, radnim danom od 7 do 16 sati, svake subote od 8 do 13 sati.

Organizacija sahrane na adresi naručitelja

Usluga organizacije sahrane i odabira pogrebne opreme moguća je i na adresi naručitelja sahrane, po pozivu i uz pomoć naših djelatnika. Za ovu uslugu možete se obratiti Službi za prijem stranaka - pogrebnički i grobarski poslovi na tel. br. 208-720 ili 208-721.

Koji je postupak?

Za dogovor i organizaciju sahrane obavezno je slijedećim redom:

  • pripremiti osobne isprave pokojnika,
  • izvršiti provjeru statusa grobnog mjesta,
  • odrediti termin sahrane,
  • predati člansku knjižicu Posmrtne pripomoći (za članove).

Po želji možete:

  • dogovoriti vjerski obred,
  • predati obavijest o smrti u javna glasila,
  • izabrati muzičku pratnju uz sahranu,
  • naručiti uređenje i šminkanje pokojnika,
  • dogovoriti uslugu pisanja i čitanja oproštajnog govora.

Dobro je znati

Osobne isprave pokojnika - osobnu iskaznicu ili putovnicu, potrebno je donijeti radi identifikacije pokojnika.

U Uredu grobne evidencije, u sklopu Centralnog objekta na CGG Drenova, potrebno je obavezno izvršiti provjeru statusa grobnog mjesta - korisnika zakupljenog grobnog mjesta, kao i slobodnog mjesta za ukop u samom grobnom mjestu.

Prilikom dolaska potrebno je sa sobom ponijeti i Rješenje o korištenju grobnog mjesta ili postojeći Ugovor, te važeću osobnu ispravu korisnika.

KD Kozala d.o.o. Rijeka jedino je nadležno za utvrđivanje točnog termina sahrane na riječkim grobljima.

Odabir termina sahrane (dan i sat ukopa) vrši se prema utvrđenom rasporedu. Sahrana se može izvršiti i izvan radnog vremena groblja, radnim danom u poslijepodnevnim satima ili subotom, uz naplatu dodatnih troškova pogrebnih usluga.

U slučaju kremacije pokojnika, odabiru termina sahrane prethodi dogovor i rezervacija termina kremacije.

Ukoliko je pokojnik bio član Posmrtne pripomoći d.o.o. Zagreb, potrebno je pripremiti i člansku knjižicu radi utvrđivanja prava na plaćene troškove sahrane.

Tek nakon utvrđivanja točnog termina sahrane, ukoliko se radi o sahrani s vjerskim obredom, obitelj pokojnika za daljnji se dogovor obraća župi tj. vjerskoj zajednici kojoj je pokojnik pripadao prema mjestu stanovanja.

Ukoliko želi obitelj pokojnika može objaviti obavijest o smrti (s točnim terminom sahrane) pokojnika u javnim glasilima.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x