Sahrana u Općem polju


Ukoliko pokojnik ili obitelj nije korisnik grobnog mjesta, a iz osobnih razloga nije u mogućnosti izvršiti ukop pokojnika u zakupljeno grobno mjesto, sahrana se može izvršiti na općem polju na Centralnom gradskom groblju Drenova.

Pravo ukopa na općem polju imaju osobe koje su u trenutku smrti imale prebivalište na području Grada Rijeke. Dokaz tome su:

  • važeća osobna iskaznica pokojnika ili
  • potvrda o prebivalištu pokojnika izdana od Policijske uprave Rijeke.

Ukop u grobno mjesto na općem polju obavlja se na rok od 15 godina, bez plaćanja naknadi za korištenje. Obitelj pokojnika skrbi o posmrtnim ostacima pokojnika, te može uz pisani zahtjev za ekshumaciju izvršiti njihov prijenos u druga zakupljena grobna mjesta.

Zanimljivosti

Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i gospodarstvo postaje najjači grad u ovom djelu Europe.

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x