Uvjeti plaćanja

Plaćanje svih vrsta usluga (sahrane i ostalih pogrebnih i grobarskih usluga, kupnju novog grobnog mjesta, druge klesarske usluge, grobnih naknada) može se izvršiti:

  • uplatom gotovine, bez plaćanja provizije, na blagajni KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2/a,
  • putem namjenskih kredita kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. i  Zagrebačke banke
  • plaćanjem Maestro, Master, Visa ili Diners karticama
  • obročnim plaćanjem putem Maestro kartice Zagrebačke banka

Korisnici socijalnih programa mogu ostvariti podmirenje pogrebnih troškova od strane Grada Rijeke, Odjela za zdravstvo socijalnu skrb i Centra za socijalnu skrb Rijeka.

Besplatni telefon
0800 248 247
x