Uvjeti plaćanja

1. Plaćanje svih vrsta proizvoda i usluga (kupnja grobnih mjesta, plaćanje troškova sahrane i grobnih naknada) može se izvršiti:
- uplatom gotovine, bez plaćanja provizije, na blagajni KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2/a,

2. Posebna ponuda za kupce KD Kozala d.o.o. Rijeka

Erste & Steiermärkische banka - nudi individualni pristup za financiranje troškova sahrane, grobnih naknada i kupnje grobnih mjesta.
                                                       Osobe za kontakt:
         INES ČENDAK ĐIKANDIĆ                                       VLADIMIR RAJAČIĆ
Tel. 072/375-686 Mob. 099/237-5686               Tel. 072/375-672 Mob. 099/237-5672
      E-mail: icendak@erstebank.hr                             E-mail: vrajacic@erstebank.hr

Zagrebačka banka - gotovinski krediti u kunama i eurima uz valutnu klauzulu.

3. Plaćanje Maestro, Master, Visa ili Diners karticama
  - obročno plaćanje putem kreditnih i debitnih kartica MAESTRO, MASTERCARD, VISA I DINERS

4. Korisnici socijalnih programa mogu ostvariti podmirenje pogrebnih troškova od strane Grada Rijeke, Odjela za zdravstvo socijalnu skrb i Centra za socijalnu skrb Rijeka.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x