Uvjeti plaćanja

Plaćanje svih vrsta usluga (sahrane i ostalih pogrebnih i grobarskih usluga, kupnju novog grobnog mjesta, druge klesarske usluge, grobnih naknada) može se izvršiti:

  • uplatom gotovine, bez plaćanja provizije, na blagajni KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2/a,
  • putem namjenskih kredita kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.Zagrebačke banke
  • plaćanjem Maestro, Master, Visa ili Diners karticama
  • obročnim plaćanjem putem kreditnih i debitnih kartica izdanih od Zagrebačke banke d.d. Zagreb:
    Kreditne kartice: MASTERCARD i VISA
    Debitna kartica: MAESTRO

Korisnici socijalnih programa mogu ostvariti podmirenje pogrebnih troškova od strane Grada Rijeke, Odjela za zdravstvo socijalnu skrb i Centra za socijalnu skrb Rijeka.

Zanimljivosti

Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i gospodarstvo postaje najjači grad u ovom djelu Europe.

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x