Rad Nadzornog Odbora

7. Sjednica 04. 04. 2019. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 21. veljače 2019. godine
2. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka
3. Izvješće o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2018. godine
4.Davanje prethodne suglasnosti na:
   4.1. sklapanje Ugovora o unosu nekretnina u društvo i prijenosu prava vlasništva
   4.2. donošenje Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju KD KOZALA d.o.o. Rijeka
5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o pravilima ponašanja na grobljima
6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o vođenju odvojenih računovodstvenih poslova za obavljanje povjerene komunalne djelatnosti te tržišnih gospodarskih djelatnosti
7. RaznoNa sjednici Nadzornog Odbora dana 04. 04. 2019. godine donijete su slijedeće odluke i zaključak:

Odluka br. 30
Usvaja se Poslovnik o radu Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Odluka br. 31
Usvaja se Izvješće o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.

Odluka br. 32
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na sklapanje Ugovora o unosu nekretnina u društvo i prijenosu prava vlasništva između Grada Rijeke i KD KOZALA d.o.o. Rijeka.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka br. 33
Daje se prethodna suglasnost Skupštini Društva na donošenje Odluke o izmjenama Izjave o osnivanju KD KOZALA d.o.o. Rijeka.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka br. 34
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Odluke o pravilima ponašanja na grobljima.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka br. 35
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o vođenju odvojenih računovodstvenih poslova za obavljanje povjerene komunalne djelatnosti te tržišnih gospodarskih djelatnosti.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Oluka br. 36
Potvrđuje se isplata sredstva u iznosu od 10.000,00 kn za humanitarnu akciju za Milu Rončević „Svi za Milu“ prethodno usaglašenu u telefonskom kontaktu sa članovima Nadzornog odbora.


Zaključak br. 17
Razmotriti mogućnost odvojenog praćenja troškova rada Ureda grobne evidencije, koja obavlja poslove temeljem prenesenih javnih ovlasti, a u svrhu eventualnog budućeg financiranja rada Ureda iz Proračuna Grada Rijeke.

6. Sjednica 21. 02. 2019. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 27. prosinca 2018. godine
2.  2.1. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti direktorici Društva za sklapanje:
            2.1.1. Ugovora o izvođenju pripremnih građevinskih radova na polju G-10 na C.G.G. Drenova
            2.1.2. Ugovora o izvođenju radova za dovršenje kružnih niša na polju G-9-D II. dio na C.G.G. Drenova
     2.2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti direktorici Društva za sklapanje Ugovora o nabavi i isporuci granitnih poluproizvoda – poliranih u 2019. godini
3. Zamolba za pomoć pri organizaciji 19. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“
4. Informacija o prijedlogu nove Odluke o grobljima i Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja
5. Informacija o prijenosu prava vlasništva između Grada Rijeke i KD KOZALA d.o.o. Rijeka
6. Razno

5. Sjednica 27. 12. 2018. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 22. studenog 2018. godine
2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
3. Donošenje Odluke o usvajanju IV. izmjena i dopuna Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu
4. Izmjene i dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga
5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu
6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu
7. Suglasnost za utvrđivanje:
    7.1. Visine naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje
    7.2. Visine godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem u Republici Hrvatskoj
    7.3. Visine godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem izvan Republike Hrvatske
8. Odluka o raspodjeli prihoda i rashoda Službe za pogrebničke i grobarske poslove
9. Izvješće o prodaji motokultivatora i osobnog vozila ŠKODA FELICIA
10. Informacija o povećanju temeljnog kapitala

4. Sjednica 22. 11. 2018. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 03. listopada 2018. godine
2. Statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za razdoblje 01.01.2018. do 30.09.2018. godine
3. Donošenje Odluke o davanju naloga revizorskom društvu GEA d.o.o. Rijeka za vršenje revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju III. izmjena i dopuna Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu 
5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu
6. Izmjene i dopune Cjenika klesarskih proizvoda i usluga
7. Donošenje Odluke o rashodu i prodaji ŠKODE RI 326-IL
8. Razno

3. Sjednica 03. 10. 2018. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 19. srpnja 2018. godine
2. Polugodišnje statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktorici Društva za sklapanja Aneksa I. Ugovoru za nabavu poslovnih usluga
4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na II. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu
5. Donošenje Odluke o rashodu i prodaji motokultivatora
6. Zamolba za sufinanciranjem monografije „Židovska zajednica Rijeke i liburnijske Istre u svjetlu fašističkog antisemitzima (1938.-1943.)“
7. Razno

2. Sjednica 19. 07. 2018. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 28. prosinca 2017. godine
2. Prihvaćanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 27. lipnja 2018. godine
3. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka
4. Informacija o Godišnjem financijskom izvještaju KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2017. godinu
    4.1. Izvješće o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2017. godine
    4.2. Izvještaj neovisnog revizora za 2017. godinu
    4.3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini
5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostorno- tehničkim uvjetima
6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga
7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
8. Dodatak I. Ugovoru o zakupu poslovnog prostora na Kozali, Petra Kobeka 13, sklopljenog dana 27.06.2018. godine sa tvrtkom RI ISA d.o.o. Rijeka
9. Zamolbe za sufinanciranjem troškova:
    9.1. Kliničkom bolničkom centru Rijeka za adaptaciju i uređenje prostora Klinike za kirurgiju i Klinike za internu medicinu
    9.2. Šahovskom klubu Draga za pomoć pri organizaciji 18. Međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“
    9.3. Gimnaziji „Andrije Mohorovičića“ iz Rijeke za putne troškove tima učenika na natjecanje iz robotike FIRST
10. Informacija o recertifikaciji na normu ISO 9001:2015

1. Sjednica 27. 06. 2018. godine

DNEVNI RED:

1. Konstituiranje Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka.