Nasljeđivanje grobnih mjesta

Grobna mjesta, prema odredbama Zakona o grobljima (NNRH 19/98, 50/12 i 89/17 ), smatraju se nekretninom i predmetom su nasljeđivanja. Ako je pokojnik bio korisnik grobnog mjesta, potrebno je ishodovati Potvrdu o korištenju grobnog mjesta, koja predstavlja izvadak iz Grobnog očevidnika. Potvrda se može dobiti u Uredu grobne evidencije u sklopu Centralnog objekta na Centralnom gradskom groblju Drenova, tel. 208-731, radnim danom od 7 do 16, i predstavlja osnovu za pokretanje ostavinskog postupka za grobno mjesto.

Po okončanju postupka, pravomoćno sudsko rješenje o nasljeđivanju, potrebno je dostaviti Uredu grobne evidencije radi reguliranja statusa grobnog mjesta i prijenosa prava korištenja na novog korisnika.

Zanimljivosti

Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i gospodarstvo postaje najjači grad u ovom djelu Europe.

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x