Nasljeđivanje grobnih mjesta

Grobna mjesta, prema odredbama Zakona o grobljima (NNRH 19/98, 50/12 i 89/17 ), smatraju se nekretninom i predmetom su nasljeđivanja. Ako je pokojnik bio korisnik grobnog mjesta, potrebno je ishodovati Potvrdu o korištenju grobnog mjesta, koja predstavlja izvadak iz Grobnog očevidnika. Potvrda se može dobiti u Uredu grobne evidencije u sklopu Centralnog objekta na Centralnom gradskom groblju Drenova, tel. 208-731, radnim danom od 7 do 16, i predstavlja osnovu za pokretanje ostavinskog postupka za grobno mjesto.

Po okončanju postupka, pravomoćno sudsko rješenje o nasljeđivanju, potrebno je dostaviti Uredu grobne evidencije radi reguliranja statusa grobnog mjesta i prijenosa prava korištenja na novog korisnika.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x