Pravo na ukop u zakupljenom grobnom mjestu

Pravo na ukop u zakupljeno grobno mjesto osim samih korisnika imaju i osobe za koje korisnici daju pisanu suglasnost za ukop: članovi obitelji i/ili treće osobe.

Ukoliko postoji više korisnika istog grobnog mjesta, svi sukorisnici dužni su dati pisanu suglasnost za ukop pokojnika prije sahrane, bilo osobnim dolaskom u Ured grobne evidencije u Centralnom objektu na CGG Drenova ili putem izjave ovjerene kod javnog bilježnika.

U slućaju izostanka suglasnosti za ukop, kao i spora oko prava ukopa u grobno mjesto ili njegova korištenja, prema odredbama Zakona o grobljima KD KOZALA d.o.o. Rijeke obustavit će ukop u grobno mjesto dok spor ne bude riješen. Sve promjene koje se odnose na korisnika grobnog mjesta: promjenu osobnih podataka imena i prezimena, promjena adrese prebivališta, prijenos prava korištenja grobnog mjesta putem kupovine, prodaje ili nasljedstva, i dr., moraju se odmah javiti Uredu grobne evidencije u Centralnom objektu na CGG Drenova radi upisa u Grobni očevidnik, radnim danom od 7 do 16, subotom od 8 do 13 sati.

Zanimljivosti

Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i gospodarstvo postaje najjači grad u ovom djelu Europe.

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x