Pravo na ukop u zakupljenom grobnom mjestu

Pravo na ukop u zakupljeno grobno mjesto osim samih korisnika imaju i osobe za koje korisnici daju pisanu suglasnost za ukop: članovi obitelji i/ili treće osobe.

Ukoliko postoji više korisnika istog grobnog mjesta, svi sukorisnici dužni su dati pisanu suglasnost za ukop pokojnika prije sahrane, bilo osobnim dolaskom u Ured grobne evidencije u Centralnom objektu na CGG Drenova ili putem izjave ovjerene kod javnog bilježnika.

U slućaju izostanka suglasnosti za ukop, kao i spora oko prava ukopa u grobno mjesto ili njegova korištenja, prema odredbama Zakona o grobljima KD KOZALA d.o.o. Rijeke obustavit će ukop u grobno mjesto dok spor ne bude riješen. Sve promjene koje se odnose na korisnika grobnog mjesta: promjenu osobnih podataka imena i prezimena, promjena adrese prebivališta, prijenos prava korištenja grobnog mjesta putem kupovine, prodaje ili nasljedstva, i dr., moraju se odmah javiti Uredu grobne evidencije u Centralnom objektu na CGG Drenova radi upisa u Grobni očevidnik, radnim danom od 7 do 16, subotom od 8 do 13 sati.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x