Centralno gradsko groblje Drenova

O groblju

Površina groblja CGG Drenova iznosi 412.006 m².
Broj sahranjenih do 31.12.2017. godine je 12.387.

Planske aktivnosti tijekom 2018. godine

 • Nastavak uređenja i opremanja niša na grobnom polju G9, blok 6, I. faza, I. dio, cjelina A.
 • Uređenje i opremanje niša na grobnom polju G9, blok 8 i pretinaca blok 7 i 9, I. faza, I. dio, cjelina A.
 • Nastavak uređenja i opremanja grobnica na grobnom polju G9, I. faza, II. dio, cjelina B.
 • Nastavak uređenja i opremanja grobnica na grobnom polju G9, I. faza, IV. Dio, cjelina D.
 • Izgradnja niša i pretinaca na grobnom polju G9, I. faza, IV. dio, cjelina D, radovi pripreme terena i izgradnja novog, drugog „spiralnog niza“.
 • Izgradnja grobnica na grobnom polju G10, cjelina A.
 • Uređenje grobnica na grobnom polju G10, cjelina A.
 • Nastavak uređenje i opremanja pretinaca na grobnom polju F23, blok 2.
 • Uređenje i opremanje pretinaca na grobnom polju F23, blok 1.
 • Uređenje i opremanje obiteljskih grobova na grobnom polju F9.
 • Izgradnja obiteljskih grobova na grobnom polju F12.
 • Sanacija betonskih i kulir staza između te površina na poljima G2, G3, G4, G5, G6, G7 i G8.
 • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.