Groblje Donja Drenova

Površina groblja Donja Drenova iznosi 5.560 m².
Izgrađeno 5.560 m².


Broj sahranjenih do 31.12.2023. godine je 1.240
Prva sahrana: 1902. godine, Pokojnik: Ivan Franković

O groblju

Groblje Donja Drenova, osnovano je 1900. Leži u dolini, u samom dnu izdužene vrtače koja se nalazi u procjepu između drenovskog naselja i nasuprotnog brijega Veli vrh. Groblje je smješteno na osami, pomalo izolirano.

Na ulazu, smještenom na zaravni na povišenom rubu vrtače, stoji preuređena nekadašnja mrtvačnica. Od nje se stubama silazi na užu stranicu duguljastog ukopnog polja s posteljnim grobovima poredanim u uredne poprečne nizove. Prevladavaju noviji grobovi s crnim mramornim pokrovnim pločama, među kojima se nazire tek desetak starijih nadgrobnih stela bez umjetničke vrijednosti, iz razdoblja do i između dva svjetska rata.

Nadgrobni spomenik vrijedan pažnje je onaj pod mrtvačnicom, izdvojen i položajem i obradom, podignut za lokalnog paroha Josephusa Mariota oko 1916. (ispijeni lik Krista u dugoj, pripijenoj haljini).

Planske aktivnosti

tijekom 2024. godine

  • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala.

tijekom 2023. godine

Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala

tijekom 2022. godine

Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala.

tijekom 2021. godine

Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala.

tijekom 2020. godine

Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.

tijekom 2019. godine

Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.

tijekom 2018. godine

Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x