Groblje Donja Drenova

O groblju

Površina groblja Donja Drenova iznosi 5.560 m².
Broj sahranjenih do 31.12.2017. godine je 1.137.

Planske aktivnosti tijekom 2018. godine

Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.