Groblje Donja Drenova

Površina groblja Donja Drenova iznosi 5.560 m².
Broj sahranjenih do 31.12.2017. godine je 1.137.

O groblju

Vrlo brzo nakon otvorenja groblja na Kozali, pri kraju 19. St., gradsko je poglavarstvo došlo do zaključka da je groblje Kozala premalene površine, te da će za desetak godina biti sasvim popunjeno. Ovo staro, danas već gotovo popunjeno groblje Donja Drenova, osnovano je 1900. Leži u dolini, u samom dnu izdužene vrtače koja se nalazi u procjepu između drenovskog naselja i nasuprotnog brijega Veli vrh. Groblje je smješteno na osami, pomalo izolirano, a do njega se ne može doći gradskim prijevozom.

Na ulazu, smještenom na zaravni na povišenom rubu vrtače, stoji preuređena nekadašnja mrtvačnica. Od nje se stubama silazi na užu stranicu duguljastog ukopnog polja s posteljnim grobovima poredanim u uredne poprečne nizove. Prevladavaju noviji grobovi s crnim mramornim pokrovnim pločama, među kojima se nazire tek desetak starijih nadgrobnih stela bez umjetničke vrijednosti, iz razdoblja do i između dva svjetska rata.

Jedini nadgrobni spomenik vrijedan pašnje jes onaj pod mrtvačnicom, izdvojen i položajem i obradom, podignut za lokalnog paroha Josephusa Mariota oko 1916. (ispijeni lik Krista u dugoj, pripijenoj haljini).

Planske aktivnosti tijekom 2018. godine

Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.