Groblje Zamet

O groblju

Površina groblja Zamet iznosi 11.044 m².
Broj sahranjenih do 31.12.2017. godine je 3.804.

Planske aktivnosti tijekom 2018. godine

  • Sanacija betonskih površina i zida na polju D.
  • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.