Centralni križ na groblju Zamet

Na groblju Zamet u ožujku 2014. godine završeni su radovi na postavljanju i uređenju novog obilježja – Centralnog križa postavljenog na sjevernoj strani novijeg dijela groblja.

Na groblju Zamet u ožujku 2014. godine završeni su radovi na postavljanju i uređenju novog obilježja – Centralnog križa postavljenog na sjevernoj strani novijeg dijela groblja (proširenje je izvršeno u razdoblju 2005-2006. godine).
Autor cjeline Damir Emili osmislio je na ovom dijelu groblja – platou kameni križ kao simbol ljudske patnje i otvoreni grob kao simbol ljudske smrti povezane s vječnim ciklusom života.
Na platou popločenom paljenim granitnim pločama predviđen je i šljunčani prostor oivičen kamenim rubnjacima gdje se mogu zapaliti svijeće i lampioni u spomen pokojnicima.
Križ visine 3,50 metara izgrađen je od istarskog kamena ''kanfanar'' kao i kosa nadgrobna ploča, a imitacija grobnog otvora je izrađena od afričkog granita.
Investitor je Grad Rijeka a radove su u cijelosti izveli radnici – klesari KD Kozala d.o.o. Rijeka, čija je ukupna vrijednost 64.000,00 kn.

Zanimljivosti

Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i gospodarstvo postaje najjači grad u ovom djelu Europe.

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x