Javna nabava

Sukladno čl. 15., st. 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 120/16) objavljuje se Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Objave u Narodnim novinama o natječajima KD KOZALA d.o.o. Rijeka možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 30.09.2018. godine

Sukladno čl. 28., st. 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 120/16) objavljuje se Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 30.09.2018. godine.

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi na dan 31.12.2017. godine

Sukladno čl. 28., st. 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 120/16) objavljuje se Registar ugovora o jednostavnoj nabavi za 2017. godinu.

Sprječavanje sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji su obvezni objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog naručitelja u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. Sukladno čl. 80., st. 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 120/2016.) KD KOZALA d.o.o. Rijeka objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Naručitelja u sukobu interesa.