Objavljeni postupci javne nabave

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 26. ožujka 2019. godine objavljena je "Obavijest o jednostavnoj nabavi" Izvođenje radova sanacije ciglenog zida na polju B, I faza, na groblju Trsat (broj objave: 2019/ 0BP-00281).

Krajnji rok za dostavu ponuda je 5. travanj 2019. godine do 12:00 sati.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 26. ožujka 2019. godine objavljena je "Obavijest o jednostavnoj nabavi" Izvođenje radova na sanaciji betonskog zida na polju C na groblju Trsat (broj objave: 2019/ 0BP-00282).

Krajnji rok za dostavu ponuda je 5. travanj 2019. godine do 12:30 sati.