Izgradnja grobnica, niša i pretinaca na C.G.G. Drenova, grobno polje G-11, cjelina A.

Predmet nabave: Izgradnja grobnica, niša i pretinaca na C.G.G. Drenova, grobno polje G-11, cjelina A.
Datum objave: 23. studenoga 2022. godine
Rok za dostavu ponude: 16. prosinca 2022. godine u 10:00 sati
Broj objave: 2022/S 0F2-0046436

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x