Misija, vizija i ciljevi

Misija Komunalnog društva Kozala

Misija KD KOZALA d.o.o. Rijeka je učinkovito obavljanje djelatnosti što pridonosi stvaranju zadovoljstva korisnika, kroz kvalitetno ulaganje u ljudske resurse, materijal i opremu.

Pružamo kvalitetne usluge, prema dogovorenim rokovima, uz ispunjavanje zahtjeva korisnika i maksimalno poštivanje primjenjivih normi i propisa iz područja djelatnosti.

Poštujemo važeću zakonsku regulativu koja se odnosi na struku, kako nacionalnu tako i međunarodnu.

Održavamo pošten i korektan odnos sa predstavnicima drugih tvrtki, na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Navedeno postižemo kontinuiranim unapređivanjem sustava upravljanja kvalitetom, kontinuiranim stručnim usavršavanjem radnika, te predanim i discipliniranim timskim radom.

Osiguravamo potpunu tajnost podataka kao i iskrenost, odanost i poštenje u obavljanju djelatnosti.

Provodimo objektivno, iskreno i diskretno reklamiranje.

Dosljedno se pridržavamo principa koje postavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2019.

Održavamo etički i profesionalni odnos s obiteljima (klijentima) pokojne osobe, iskreno poštujući sva vjerska uvjerenja i običaje obitelji, te pravo obitelji da bude upoznata s procjenom ukupnih troškova.

Kvaliteta koju postižemo rezultat je kolektivnih napora radnika u svim fazama realizacije povjerenih im zadataka.

Vizija Komunalnog društva Kozala

KD KOZALA d.o.o. Rijeka teži da bude najkvalitetniji davatelj pogrebnih, grobarskih i klesarskih usluga na području Grada Rijeke, odnosno Primorsko-goranske županije, prepoznatljiv u cijeloj Republici Hrvatskoj po primjeni najbolje dostupne prakse i tehnologije u obavljanju svoje djelatnosti, uz napredak zasnovan na principima održivog razvoja. 

Ciljevi Komunalnog društva Kozala

  • Kontinuirano poboljšanje usluga iz područja cjelokupne djelatnosti i uvođenje novih.
  • Povećanje efikasnosti poslovanja, zadovoljstva korisnika i radnika.
  • Porast proizvodnosti i rentabilnosti poslovanja.
  • Unapređenje poslovnog imidža.
  • Edukacija radnika.
  • Obnavljanje opreme i mehanizacije.
  • Dosljedna implementacija norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2019.


Ciljevi KD KOZALA d.o.o. Rijeka predstavljaju sredstvo kojim se postižu ciljevi šire zajednice s kojima su i usklađeni.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x