Misija, vizija i ciljevi

Misija Komunalnog društva Kozala

Misija KD KOZALA d.o.o. Rijeka je učinkovito obavljanje djelatnosti što pridonosi stvaranju zadovoljstva korisnika, kroz kvalitetno ulaganje u ljudske resurse, materijal i opremu.

Pružamo kvalitetne usluge, prema dogovorenim rokovima, uz ispunjavanje zahtjeva korisnika i maksimalno poštivanje primjenjivih normi i propisa iz područja djelatnosti.

Poštujemo važeću zakonsku regulativu koja se odnosi na struku, kako nacionalnu tako i međunarodnu.

Održavamo pošten i korektan odnos sa predstavnicima drugih tvrtki, na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Navedeno postižemo kontinuiranim unapređivanjem sustava upravljanja kvalitetom, kontinuiranim stručnim usavršavanjem radnika, te predanim i discipliniranim timskim radom.

Osiguravamo potpunu tajnost podataka kao i iskrenost, odanost i poštenje u obavljanju djelatnosti.

Provodimo objektivno, iskreno i diskretno reklamiranje.

Dosljedno se pridržavamo principa koje postavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2019.

Održavamo etički i profesionalni odnos s obiteljima (klijentima) pokojne osobe, iskreno poštujući sva vjerska uvjerenja i običaje obitelji, te pravo obitelji da bude upoznata s procjenom ukupnih troškova.

Kvaliteta koju postižemo rezultat je kolektivnih napora radnika u svim fazama realizacije povjerenih im zadataka.

Vizija Komunalnog društva Kozala

KD KOZALA d.o.o. Rijeka teži da bude najkvalitetniji davatelj pogrebnih, grobarskih i klesarskih usluga na području Grada Rijeke, odnosno Primorsko-goranske županije, prepoznatljiv u cijeloj Republici Hrvatskoj po primjeni najbolje dostupne prakse i tehnologije u obavljanju svoje djelatnosti, uz napredak zasnovan na principima održivog razvoja. 

Ciljevi Komunalnog društva Kozala

  • Kontinuirano poboljšanje usluga iz područja cjelokupne djelatnosti i uvođenje novih.
  • Povećanje efikasnosti poslovanja, zadovoljstva korisnika i radnika.
  • Porast proizvodnosti i rentabilnosti poslovanja.
  • Unapređenje poslovnog imidža.
  • Edukacija radnika.
  • Obnavljanje opreme i mehanizacije.
  • Dosljedna implementacija norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2019.


Ciljevi KD KOZALA d.o.o. Rijeka predstavljaju sredstvo kojim se postižu ciljevi šire zajednice s kojima su i usklađeni.

Zanimljivosti

Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i gospodarstvo postaje najjači grad u ovom djelu Europe.

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x