KLESAR / KLESARICA

Opis poslova:
-prema nacrtima, nalozima i uputama izrada i ugradnja klesarskih proizvoda i usluga (ručno ili strojno)
od kamena, granita, umjetnog kamena i drugo
-obavljanje građevinskih radova na grobljima
- obavljanje i drugih poslova po nalogu poslovođe i rukovoditelja službe

Tražimo:
1 izvršitelja, na određeno vrijeme na tri mjeseca s mogućnošću produljenja, povećani opseg posla
-tražena sprema: srednja škola 3 godine

U svrhu prijave potrebno je dostaviti:
životopis sa zamolbom, presliku osobne iskaznice, presliku domovnice, dokaz o završenom obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca, elektronički zapis o radnopravnom statusu
na e-mail: pisarnica@kd-kozala.hr ili na adresu Braće Hlača 2/a, 51 000 Rijeka - do 01. rujna 2023. godine (svi detalji objavljeni su na službenim stranicama HZZ-a).

Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se razmatrati.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavanju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Obavijest o izboru kandidata

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x