KLESAR/KLESARICA

Opis poslova:
- prema nacrtima, nalozima i uputama izrađuje i ugrađuje klearske proizvode i usluge (ručno ili strojno) od kamena, granita, umjetnog kamena i drugo
- obavlja građevinske radove na grobljima
- obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe i rukovoditelja službe

2 izvršitelja, na određeno vrijeme na 3 mjeseca s mogućnošću produljenja – tražena sprema: SSS tehničkog usmjerenja

U svrhu prijave potrebno je dostaviti: životopis sa zamolbom, presliku važeće osobne iskaznice, presliku domovnice, dokaz o završenoj srednjoj školi tehničkog usmjerenja, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca, elektronički zapis o radnopravnom statusu, na e-mail: pisarnica@kd-kozala.hr ili na adresu Braće Hlača 2A, 51000 Rijeka – do 15. lipnja 2022. godine (svi detalji objavljeni su na službenim stranicama HZZ-a)Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x