KUĆNI MAJSTOR

Opis poslova:
-obavlja radove na održavanju zgrada, objekata, strojeva, naprava, alata, elektro, vodovodnih, kanalizacionih instalacija
-prema izrađenim dinamičnim planovima vrši periodične kontrole
-vodi dnevnika održavanja
-izvršava plansko preventivno održavanje sredstava
-evidentira uočene nedostatake koji se moraju otkloniti i izvješćuje o tome poslovođu službe radi daljnjeg postupka
- obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe i rukovoditelja službe

Tražimo:
1 izvršitelja, na određeno vrijeme na tri mjeseca s mogućnošću produljenja, povećani opseg posla
-tražena sprema: osnovna škola

U svrhu prijave potrebno je dostaviti:
životopis sa zamolbom, presliku osobne iskaznice, presliku domovnice, dokaz o završenom obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca, elektronički zapis o radnopravnom statusu, presliku vozačke dozvole B kategorije
na e-mail: pisarnica@kd-kozala.hr ili na adresu Braće Hlača 2a, 51000 Rijeka – do 21. prosinca 2022. godine (svi detalji objavljeni su na službenim stranicama HZZ-a)Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x