RADNIK NA GROBLJU

- obavlja čišćenje površina, uređaja i opreme na grobljima;
- obavlja radove na uređenju i održavanju zelenih površina na grobljima;
- pomaže pri obavljanju poslova vezanih za pogrebničke i grobarske poslove na grobljima po nalogu
poslovođe i rukovoditelja službe;
- obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja službe

Tražimo:
2 izvršitelja, na određeno vrijeme na tri mjeseca s mogućnošću produljenja, povećani opseg posla
-tražena sprema: osnovna škola

U svrhu prijave potrebno je dostaviti:
- životopis sa zamolbom,
- presliku osobne iskaznice,
- presliku domovnice,
- dokaz o završenom obrazovanju,
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca,
- elektronički zapis o radnopravnom statusu

na e-mail: pisarnica@kd-kozala.hr ili na adresu Braće Hlača 2a, 51000 Rijeka - do 03. travnja 2023. godine (svi detalji objavljeni su na službenim stranicama HZZ-a).

Obavijest o izboru kandidata

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x