REFERENT / REFERENTICA GROBNIH EVIDENCIJA II

REFERENT / REFERENTICA GROBNIH EVIDENCIJA II

Opis poslova:
- obavlja administrativne poslove vezane za potrebe grobnih evidencija
- na poseban zahtjev izlazi na teren u obitelj ili kod naručitelja usluge
- priprema dokumentaciju za potrebe upisa u grobne očevidnike i evidencije
- obavlja blagajničko poslovanje
- odgovara za dnevni polog gotovine, unesene podatke i stanje blagajne
- obavlja i druge poslove po nalogu voditelja grobnih evidencija i rukovoditelja službe


2 izvršitelja, na određeno vrijeme – tražena sprema: SSS ekonomskog ili pravnog usmjerenja

U svrhu prijave potrebno je dostaviti: životopis sa zamolbom, presliku osobne iskaznice, presliku domovnice, dokaz o završenoj srednjoj školi ekonomskog ili pravnog usmjerenja, preslika vozačke dozvole B kategorije, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca, elektronički zapis o radnopravnom statusu, na e-mail: pisarnica@kd-kozala.hr ili na adresu Braće Hlača 2A, 51000 Rijeka – do 10. lipnja 2022. godine (svi detalji objavljeni su na službenim stranicama HZZ-a)Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x