VODITELJ / VODITELJICA GROBNIH EVIDENCIJA

VODITELJ / VODITELJICA GROBNIH EVIDENCIJA

Opis poslova:
- organizira i prati rad na vođenju grobnih očevidnika i evidencija
- vodi upravni postupak, pravne i opće poslove
- rješava u upravnoj stvari dodjele grobnog mjesta na korištenje
- obavlja upravno-pravne poslove i opće poslove dodjele grobnih mjesta na korištenje
- obavlja i druge poslove po nalogu koordinatora službi i rukovoditelja službe

Tražimo:
1 izvršitelja, na određeno vrijeme na tri mjeseca s mogućnošću produljenja, povećani opseg posla – tražena sprema: VSS pravnog usmjerenja

U svrhu prijave potrebno je dostaviti:
životopis sa zamolbom, presliku važeće osobne iskaznice, presliku domovnice, dokaz o završenom studiju (VSS) pravnog usmjerenja, dokaz o položenom državnom ili pravosudnom ispitu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca, elektronički zapis o radnopravnom statusu, presliku vozačke dozvole B kategorije
na e-mail: pisarnica@kd-kozala.hr ili na adresu Braće Hlača 2A, 51000 Rijeka – do 5. svibnja 2022. godine (svi detalji objavljeni su na službenim stranicama HZZ-a)

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x