Certifikacija

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x