Savjeti: postupak u slučaju smrti

Susret sa smrću i gubitkom voljene osobe uvijek je iznenadan...

Naša želja je da vam pomognemo i olakšamo ove trenutke. Da vam budemo na usluzi i da vam pružimo korisne podatke na koje bi trebalo obratiti pozornost.

Naša je obaveza organizirati sahranu na dostojanstven način, način vrijedan života čovjeka i ispratiti ga do posljednjeg počivališta. U tome ćemo poslušati Vaše želje i nastojati ih ostvariti.

KD Kozala d.o.o. Rijeka

Kome se obratiti u slučaju smrti?
Organizacija sahrane
Zakup grobnih mjesta
Sahrana u Općem polju
Kremacija
Uvjeti plaćanja
Zanimljivosti

Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i gospodarstvo postaje najjači grad u ovom djelu Europe.

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x